Przede wszystkim farmy fotowoltaiczne budowane są na ziemi, którą należy odpowiednio wybrać. Inwestorzy muszą zadbać o to, by instalacje fotowoltaiczne miały jak najlepszy dostęp do promieni słonecznych. Farmy buduje się na płaskich gruntach, z reguły niskiej klasy rolnej od IV w dół. Kolejnym ważnym aspektem jest wzięcie pod uwagę bliskości sieci średniego lub niskiego napięcia. Rodzaj tej sieci uzależniony jest od wielkości instalacji fotowoltaicznej na farmie. Im łatwiejszy dostęp do takiej infrastruktury, tym mniejsze będą koszty związane z budową takiej farmy. Wówczas dużo łatwiej będzie uzyskać również niezbędne pozwolenia.

Najczęściej farmy fotowoltaiczne instalowane są na dobrze nasłonecznionych nieużytkach rolnych. Przyjmuje się, że minimalna powierzchnia takich gruntów powinna wynosić około 2 hektary, a klasa gruntu powinna być niska. Największym zainteresowaniem cieszą się trenery oddalone o maksymalnie 200 metrów od linii energetycznej, choć i większe dystanse nie powinny być dużą przeszkodą w budowie nowoczesnej i efektywnej farmy fotowoltaicznej. Warto pamiętać również o tym, że postawienie farmy fotowoltaicznej możliwe jest tylko na terenach, do których posiadamy prawny tytuł do zarządzania nieruchomością.