Co w sytuacji, gdy nie posiadasz wystarczających funduszy na całościową inwestycję lub własnej działki? Wówczas również istnieje możliwość czerpania profitów z inwestycji w farmy fotowoltaiczne. W przypadku braku funduszy, jedną z dróg ich pozyskania może być ubieganie się o dotacje na budowę takiej instalacji. Dotacje z funduszów krajowych oraz unijnych mogą znacznie obniżyć koszty całej inwestycji po stronie inwestora. Alternatywą może być również ubieganie się o pozyskanie funduszy z prywatnych źródeł lub też wejście w spółkę z innymi inwestorami, którzy są w podobnej sytuacji do nas.

 

Brak środków na całościową inwestycję nie powinien być przeszkodą. Jeżeli zależy Wam dobrze ulokowanych środkach i wysokiej stopie ich zwrotu, to warto poszukać osób, które mają podobne cele i wyzwania do naszych. W ten sposób koszty rozłożone będą na większą liczbę osób, a zysk proporcjonalny do naszego wkładu. Oczywiście w takich sytuacjach każdy z inwestorów może również spróbować skorzystać ze wspomnianych wcześniej dotacji.

 

Innym sposobem inwestycji w farmy fotowoltaiczne może być angażowanie kapitału w już funkcjonującej spółki, które budują farmy. Wówczas można ulokować swoje środki na przykład na rok lub kilka lat i skorzystać z farm, które budowane są pod parasolem większych spółek. Jeszcze inną opcją pozostaje skorzystanie z leasingu na zakup instalacji. Widzimy, że możliwości inwestycji w farmy fotowoltaiczne, w przypadku braku całości finansowania, również jest wiele.